Tag styringen over dit eget liv

Vi bærer ansvaret for, at du bliver set, hørt og forstået

Hvad er psykoterapi?

Terapi kan handle om rigtig mange forskellige emner og udføres på lige så mange forskellige måder. Hos Nonbye og Thomsen er målet at hjælpe dig til at skabe et liv og en hverdag, der giver mening for dig.

For os er psykoterapi en samtale, hvor vi snakker om og arbejder med det, der er besværligt for dig lige her og nu. Det er et nærværende og empatisk fokus på, hvad der fylder for dig. Et fokus, der hjælper dig til at forstå dig selv og dine reaktioner – og ikke mindst, hvad du kan gøre ved det.

Altså ligger der et stort forandringspotentiale i terapien. Det handler om at opnå en forandring, hvor du med ny selvindsigt kan ændre dit liv til lige præcis det, der giver mening for dig. Læs mere om os her

Vi er Psykoterapeuterne Pernille Thomsen (tv) og Mette Nonbye (th)

Anerkendelse og rummelighed er nøglebegreber for os!

Individuel terapi

Terapi giver dig mulighed for at få øje på andre måder at forholde dig på. Til dig selv og til verden. Med terapi får du mulighed for at åbne mere og mere for sårbarheden og dermed for at opnå en mere autentisk ...

Parterapi

Vi ser på parforholdet som en form for dans, hvor man skiftevis nærmer sig og fjerner sig fra hinanden. Det er en vekslen mellem det ene øjeblik at søge nærhed og intimitet, og det næste øjeblik at forsøge at afgrænse s...

Familieterapi

Familieterapi er en samtale,hvor hele familien deltager. Her får alle familiemedlemmer muligheden for at blive hørt, set og forstået. I samtalen er det primært forældrenes ansvar at bringe de emner på bane, som de mene...

Tag styringen over
dit eget liv

Terapi er en måde, hvorpå du kan tage styring over dit eget liv, hvis du er villig og har mod til at se dig selv i øjnene. Og du kan være sikker på, at vi vil se på dig med kærlige øjne og hjælpe dig på vej i en retning, hvor du tør stå ved dig selv og alt det du er. Både når du er alene med dig selv og sammen med andre.

At turde, er at miste fodfæstet for en stund.
Ikke at turde, er at miste sig selv.

Søren Kierkegaard

Hjælp til selvhjælp

Vi kan alle opleve problemer i vores liv. Områder der ikke fungerer tilfredsstillende for os. Det kan have forskellig negativ indflydelse på vores liv.

Men uanset hvad vi måtte kæmpe med, kan der gøres noget ved det, hvis vi får den rigtige hjælp. Vi vil meget gerne hjælpe dig.

Vi har især erfaring med følgende områder:

  • Selvværdsproblematikker
  • Angst, uro og bekymringer
  • Sorg, tristhed og depression
  • Psykiske reaktioner på sygdom
  • Parforhold og samliv
  • Partjek
  • Skilsmisseproblematikker
  • Udfordringerne i den sammenbragte familie
  • Livet i familien med børn og unge
  • Familietjek