Om os

Hos Nonbye og Thomsen tager vi udgangspunkt i, hvad der er på spil for dig – her og nu. Vi arbejder oplevelsesorienteret med base i det, der kaldes den eksistentielle psykoterapi. Det betyder, at anerkendelse og rummelighed er nøglebegreber for os, og vi har fokus på det relationelle og procesorienterede.

Vi er nærværende og autentiske – og vi bærer ansvaret for, at du bliver set, hørt og forstået. Vi har begge gennem de sidste 4 år arbejdet med familier, par og enkelte personer.

Som Psykoterapeuter MPF er vi underlagt Psykoterapeut foreningens etiske regler om tavshedspligt, og alt hvad vi taler om vil blive behandlet fortroligt. Vi overholder lovgivningen om GDPR, i forhold til opbevaring af personfølsomme data.

Mette Nonbye

Jeg er 44 år og mor til to teenagepiger.

Jeg er oprindeligt uddannet socialrådgiver i 2001 fra Den Sociale Højskole i Aarhus. De første seks år arbejdede jeg som familierådgiver i myndighed. Derefter søgte jeg over i behandlerområdet og arbejdede på en børne- og familieinstitution. Her tog jeg en uddannelse tilrettelagt af Kempler Instituttet i flerfamilieterapi. De sidste ti år har jeg fungeret i en familiebehandling i kommunalt regi. Sideløbende har jeg uddannet mig inden for kognitiv terapi, angstbehandling og senest taget den 4 ½ årige uddannelse som familie- og psykoterapeut ved Dfti – Dansk familie terapeutisk institut – i Åbyhøj, Aarhus. Jeg er eksamineret og medlem af Dansk psykoterapeut forening (MPF).

Pernille Thomsen

Jeg er 50 år og har to børn på henholdsvis 22 og 20 år.

Jeg er uddannet lærer fra Århus Fællesseminarium i 1995. De første otte år arbejdede jeg med børn og unge inden for ADHD- og autismeområdet. I 2004 tog jeg en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi. De sidste 14 år har jeg arbejdet i den danske folkeskole, hvor jeg blandt andet har været ansat som AKT- og inklusionsvejleder. Senest har jeg færdiggjort den 4 ½ årige uddannelse som familie- og psykoterapeut ved Dfti – Dansk familie terapeutisk institut – i Åbyhøj, Aarhus. Jeg er eksamineret og medlem af Dansk psykoterapeut forening (MPF).